Welkom

Vanuit onder andere ervaring met sloopprojecten en met advisering bij de bouw van zeer duurzame distributiecentra in Nederland (BREEAM-NL) is een goede basis gelegd voor het praktisch ecologisch onderzoek en advies door de Bouwecoloog. U bent op het juiste adres om bij uw project rekening te houden met (beschermde) flora en fauna: voor wettelijk verplicht onderzoek naar beschermde planten en dieren, maar ook voor natuurinclusief bouwen of bij het behalen van een duurzaamheidscertificaat.

 

Over de Bouwecoloog

De Bouwecoloog is gevestigd in Stolwijk, midden in het Groene Hart. De eigenaar, Martijn Perk (LinkedIn), is als ecoloog actief binnen het Netwerk Groene Bureaus (de branchevereniging) en de Nederlandse Ornithologische Unie.